Projekti

Yleiskuvaus hankkeesta

Kansallisten ilmasto- ja energiastrategioiden toteuttaminen vaatii ekologisen kestävyyden, energiankäytön ja niihin liittyvien hankintojen kehittämistä erityisesti julkisella sektorilla. Julkiset investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä, ja niiden tulisi hankintapolitiikassaan toimia esimerkkinä muille sektoreille. Julkiset hankinnat ovat myös hyvä keino edistää innovaatioiden kaupallistumista.

Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin (IJI) -hankkeessa tuetaan ekotehokkaiden innovaatioiden ja palvelumallien kehittymistä ja liittämistä julkisiin hankintaprosesseihin. Kunnille ja muille julkisille toimijoille tarjotaan käytännön tukea ja informaatiota hankintaprosessin toteutukseen.

Hankkeessa toimenpiteet tehdään maakunnallisten kehittämistarpeiden pohjalta määriteltyjen konkreettisten case-tarkastelujen kautta.

Toteutettavat caset:

Green Net Finlandin osahankkeessa toteutettavat caset

Vantaan kaupunki:

Vantaan Energia Oy:

Helsingin kaupunki:

HSY:

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n osahankkeessa toteutettavat caset:

HAMK:n osahankkeessa toteutettavat caset:

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston osahankkeessa toteutettavat caset:

Toteuttajat:

Hankkeen kesto

Hankkeen kesto on 28 kuukautta, 1.3.2012 – 30.6.2014.

Hankkeen koko ja rahoitus

Etelä-Suomen EAKR:n osittain rahoittama projekti. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa.

© 2016 IJI